Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
13.08.2018 21:35 - Науката за прехода
Автор: ge5 Категория: Новини   
Прочетен: 1050 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 13.08.2018 21:37

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
Науката за прехода
Published 13.08.2018 | By Йосиф
Официалното заявление от Валентина Миронова
27 юни 2018 год.
В този труд са изучени, преработени и обединени повече от 120 открития.
Събрана и редактирана е информацията за Бога, за физиологията и новия свят. Промените не се обсъждат публично, научното общество смята, че може да наплаши населението.
Независимо от всичко, ХОРАТА СЕ ПРОМЕНЯТ НА КЛЕТЪЧНО НИВО.
Повечето го осъзнават и усещат. Много религии са говорили за тези промени. В ход е П О З И Т И В Н А М У Т А Ц И Я, макар физически, умствено и емоционално да изпитвате страх и обърканост. Но ПРЕДУПРЕДНИЯТ е въоръжен със знание. Откритията са направени чрез обединение на научните знания с метафизическите.
Родена е нова наука НЕЙРОТЕОЛОГИЯ – изучаване на духовната дейност в тясна връзка със социума и Твореца. Мозъкът усеща разни реалности – метафизическа висша реалност, също толкова реална, като физическата. ФИЗИКАТА ПРИЗНАЛА СВЪРХ-РАЗУМА – Бога, Единната разумна сила, единно съзнателно поле, неограниченото по разстояние и мигновено предаване на информацията. Алберт Айнщайн е нарекъл мигновеното предаване на информации „ужасно далекодействие“ – всяка квантова частица е способна да измени друга квантова частица на разстояние много много светлинни години.
През 2015г холандските физици са го доказали, заставяйки другите учени да преразгледат възгледите си. Астронома НИКОЛАЙ КОЗИРЕВ със своите опити, напълно коректни и успешно повторени по-късно, също е потвърдил далекодействието, когато скоростта на сигнала превишава скоростта на светлината милиарди пъти. НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ КОЛПАКОВ, професор от Харковския технически университет, откри П О Л Я Р И З А Ц И О Н Н И ВЪЛНЫ ИЛИ Е Ф И Р (1996г).
Няма НИКЪДЕ абсолютна пустота, всичко е запълнено с фина поляризирана ефирна материя. ВСИЧКИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ВЪЛНИ СА ВИНАГИ СЪПРОВОДЕНИ С ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОЛЯРИЗАЦИОННИ ВЪЛНИ. Между другото,
Условно е самото понятие скорост на светлината.
В атомното ядро тази величина е примерно 12 (м/с).
А във финия свят е 10 на двадесета степен (м/с). ИНФОРМАЦИЯТА ЧРЕЗ ПОЛЯРИЗАЦИОННИТЕ ВЪЛНИ СЕ ПРЕДАВА М Г Н О В Е Н Н О; чрез тях е проявено Единното Поле на Съзнанието. НАПЪЛННО ВЯРНО е, че мъдрец може да обхване с разума си Вселената. Тези вълни се излъчват не само от звездите, но и от самия човек. Защото енергийната природа е една и съща. Затова човек, който иска да преодолее духовната врата в други светове, трябва да бъде във вътрешно равновесие – физическо, емоционално, ментално, духовно. Това е необходимо условие за хармонично протичане на енергията. Всеки от нас има собствен неповторим спектър, индивидуален канал от поляризационни вълни и той е като пръстов отпечатък. Мозъкът работи с тях. През 1997г. излязла монографията на професор Нажип Валитов „Вакумни колебания при химически възбудени атоми, молекули и хаотичност на силовите линии при електромагнитното и гравитационното полета“, която е издадена от академичното издателство и предизвика шок в научните кръгове. В монографията, реалността на Бога е доказана със строгия език на формулите. Показано е, че всички вселенски обекти взаимодействат мигновено, независимо от разстоянието между тях. Мисълта е материална. Мисловният процес изпуска и поглъща електромагнитни и гравитационни полета, в това число и поляризационни вълни. Този процес може мигновено да се засече от всяка вселенска точка. Има сила, на която е подчинено всичко. Наричаме я Господ, Алах, Творец, Бог, Световен разум, Природа. Откриването бозона на Хигс. Физиците от РАН присъствали на презентацията в Женева и се убедили, че швейцарците не са объркали нищо. Бозона на Хигс е „първичната тухличка“ от божествената материя. В този случай, са много важни понятието НАБЛЮДАТЕЛ: наблюдателя и наблюдаемото са едно и също. Наблюдението е АКТИВЕН ПРОЦЕС. Вниманието насочва енергия. Чрез човешкото съзнание се проявява Д У Х О В Н О С Т Т А В Ъ В Ф И З И К А Т А. При постигането на енергийния Б А Р И Е Р Н А М Ъ Д Р О С Т Т А, старата парадигма на съзнанието се разрушава.
Започнало е да се проявява ново съзнание – интуитивното мислене на зрелия човек. Не достигащ за осмисляне фрагмент – Ф И З И К А н а С Ъ З Н А Н И Е Т О. Съзнанието, както гравитацията и магнетизма, е КВАНТОВА енергия. Това е жизненото лепило. Ако съществува жизнена формула, това е съзнанието. Две основни открития през миналия век. Първо – съзнанието управлява материята. Второ – цялата материя се състои от светлина. Сега да отговорим на въпроса – какво представлява физиката? От гръцки думата „физика“ се превежда като „физис“ – същността на нещата.
В науката няма раздел: „ДУХОВНОСТ ВЪВ ФИЗИКАТА“, учените не виждат необходимост засега. Но именно физиката свързва ВСИЧКИ ЗНАНИЯ. Квантовата (или многомерната) физика е сърцевината на реалността и духовността. При напускане на обичайното измерение, всичко става ДИНАМИЧНО. Изучаване на квантовите структури води до откриване на нови закони, които са началото за разбиране духовността във физиката. И признаване на божествеността на материята. Човешкото съзнание е квантова физика със свои закони. ДНК, съгласувана (или кохерентна), също проявява своите многомерни атрибути.
В настоящия момент се проявява това, на което за учените изглежда мистика – нашата ДНК е започнала да Е В О Л Ю И Р А . Откриване на нов тип ДНК Пробива е направен от австралийски учени. Открита е нова генетична структура ДНК i-МОТИВ (i-motif) в живите клетки. Фрагмент от него изглежда като завързан възел.
Авторите отбелязват, че още никой и никога не е виждал подобна макромолекула – непосредствено в ядрото на живите клетки. В началото на 90-те години са го виждали в лабораториите. Експериментите показали, че ДНК е способна „да се връзва на възел“ само в кисела среда. В живата клетка е невъзможна толкова голяма киселинност, затова откритите фрагменти i-мотив предизвикало умерен интерес от страна на медици и биолози. Находката причислели към интересните уникални феномени и забравили за нея. Но по-късни изследвания внесли поправки – i-мотивите се образуват без киселина, когато на ДНК стане прекалено „тясно“. Във „възела“ става съединение на цитозин с ЦИТОЗИН, за разлика от двойната спирала, където цитозина се свързва гуанин. Двойната ДНК съдържа 64 кодона. Има предположения, че „възлестата“ ДНК има 81 КОДОНА. В този случай, се променя абсолютно всичко – известно е, че китайската „Книга (Канон) на Промените“ „И-Цзин“ е основана на 64 хексаграми. И нашето тяло е организирано на основата на тези 64 кода. Това е било известно и на древните мая („Цолкин“). Това е известно и на съвременните генетици (Гаряев П. П. „Вълнов геном“ и др.). ДНК клетките се формират от 64 единици генетичен код, които наричат кодони. Т.е. кодона е единица генетична информация. Добре известната ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕИНОВА киселина (ДНК) – е високополимерно природно съединение, съдържащо се в ядрата на живите клетки; заедно с белтъците гистони образуват вещество хромосом. ДНК носителят на генетическа информации, нейни отделни участъци съответстват на определени гени. Молекулата на ДНК се състои от 2 полинуклеотидни вериги, засукани в обща спирала. Веригите са изградени от голямо число мономери – 4 типа нуклеотиди, специфичността на които се определя чрез едно от 4 азотни основи (аденин, гуанин, цитозин, тимин). Съчетаването на три реда нуклеотиди в веригите ДНК (триплети, или кодони) съставят генетичния код. КОДОН (триплет), е единица генетичен код; състои се от 3 последователни нуклеотиди в молекулата на ДНК или РНК. Последователността на кодона в гена се определя от последователността на аминокисилините в полипептидната верига на белтъка, кодиран от този ген. „И-Цзин“не е нищо друго, освен запис на човешката генетическа структура, представена доста необичайно, но в напълно разбираем вид за специалиста. Ако 64 кодона са били организирани в триплети, то каква е организацията при 81 кодона? Тя вече съществува, иначе би бил невъзможен „възел“ ДНК. Само че, времето на проявление е прекалено малко за сериозно изследване. Ако фантазираме, се получава нещо интересно. Имаме предвид, че кодона е триплет. Нека да разделим на 3 числата 64 и 81. Получава се, че 64 се дели на 3 с остатък (получава се 21,333 .), а 81 се дели точно (получава се 27). Древните китайци са скрили нещо от нас? А в Индия са известни мандали Васту-Пуруши, малки и големи. Големите са основани на числото 81 (квадрат 9 по 9, „Парамашайика“). Също има над какво да се помисли. А има и излишна ДНК, която започнаха да изучават активно.
И ето, какво излезе. Такова не си спомнят и най-старите – шест статии в Nature, две в Science и още около тридесет в други списания от не толкова високо ниво. Всичките те са публикувани едновременно и са посветени на един и същ въпрос – „излишната“ част на човешкия геном. По-точно, оказа се, че съвсем не е излишен и на биолозите ще се наложи да пишат нови учебници. Процесите, протичащи на духовно ниво са подобни на цунами. В ход е подготовка за човешкия преход на ново квантово ниво. Проявата на пространство и физиология за Шестата раса. Ето, в какво време имаме честа да живеем. В нашата „привична“ ДНК има топоизомераза II, молекулярен мотор, запрограмиран да опростява топологията в случай на възникване на възли и захапване. В това има очевиден биологически смисъл – така клетката решава всичките си топологически проблеми. Изобщо, сме натъпкани с молекулярни мотори, не само с ферменти. Иначе няма да сме способни на нищо. Пръстите си няма да можем да мръднем. Т.е., физиологията ни вече е запозната с възлите. Наистина, не в голяма степен. Също така е известно, че конфигурацията на стандартния възел в обичайната ДНК променя магнетизма, управляващия фактор за клетките. Променя се Т О П О Л О Г И Я Т А на формата (полета, клетки или ДНК). Ние сме наситени с магнетизъм. Възможно е, че „обичайния“ магнетизъм не е достатъчен за активно и творческо съществуване в новото пространство. И се проявява нещо ново. Какво, всъщност, се е случили с появата на нов тип ДНК?
Станала е промяна на Божествения код. Обърнете внимание, каква интересна аналогия се получава. В предишната ДНК, молекулярните мотори извършват всички движения.
Как се проявява намерената възлова ДНК? Какви способности ни предстои да постигнем? Едно е известно точно – П О З И Т И В Н А Т А М У Т А Ц И Я вече преобразува постепенно нашите тела в нещо съвършено ново. Да, не става за един ден. Но някои промени могат да се забележат съвсем скоро. Трябва само да сме внимателни към себе си, към поведението си, към мисленето си. Трябва да наблюдаваме. Най-добре, ако започнете да водите дневник (ако изпитвате такава необходимост). Тогава ще може да проследите тенденцията. Възлите се формират, разтварят и отново се формират. За „завързването“ им е необходима особена последователност от нуклеотиди. Възелът се формира в късната фаза от клетъчния жизнен цикъл (g1, първата от четирите фази на клетъчния цикъл при еукариотически клетки), когато е в ход активно четене на генетическа информация. „Възловата“ ДНК самостоятелно включва и изключва гени (промоторни участъци), влияе при прочитането на генетичната информация като цяло, и в теломерите, в генетическите маркери, свързани с остаряването. Теломеразата, между другото, помага в канцерогенезата, в онкологията. Възелът изключва генетическите програми на разните болести и онкологии (гените c-myc, sox и др.). Особено в случаите на ракови стволови клетки. Сега, свързваме науката с метафизиката. Едно е да се рекламира информация за премахване на кармата от финото земно ниво и от човека, а съвсем друго е да видиш, как става стартирането на новия еволюционен цикъл. Макромолекулата i-МОТИВ е присъща на живите клетки. Станала е важна за съвременната клетъчна биология. Активността на макромолекулите не е локализирана на едно място, а е разпределена, както в мозъка. В клетките на човешкото тяло, макромолекулите са навсякъде. Това е Н О Р М А Л Н О. Така се проявява П О З И Т И В Н А Т А М У Т А Ц И Я. Следствие появата на нов тип ДНК, е била е променена магнитната програма „хроночасовник“. Предишната ДНК престава да произвежда „хормона на смъртта“. Започва регенерации на тъканите, помага активирания тимус. Клетките нямат повече нужда да боледуват и умират. Хармонично създаване на текущата реалности. Биохимия на радостта. УГОВОРКА – ако го позволява човешкото съзнание. Ц Е Л на П О З И Т И В Н А Т А М У Т А Ц И Я: С НОВ ВОДОРОД започва еволюцията на ДНК, която се проявява в
новия генетически код (разпространен навсякъде), а всичко заедно поражда НОВ ЕТНОС. За справка: http://gtmarket.ru/concepts/7136. Етнос (образувано от гръцка дума означаваща група, племе, народ). Устойчива група хора от разни поколения, обединени от продължително съвместно съществуване на определена територия, с общ език, култура, жизнена нагласа, самосъзнание и самоназвание. Макромолекулите от нов тип са един вид атомни релета, превключватели, предаващи енергия. Един от елементите на съзнателната физика. Фотографираната „сянка на атома“ е помощ за изследователите. Химическия натиск преобразува геометрията на молекулите в нови електрони конфигурации. Свойствата на веществото се променя в зависимост от разстоянието между атомите. Конфигурацията на възела напомня едновременно и женска матка с яйчници и директорна антена. За съзряване и раждане на нова особа са необходими приемане и предаване на чисти сигнали в широк диапазон. Така тялото се насища с необходимата му субстанция.
Заражда се нова органична материя. В телата ни се появяват Божествени инструменти, чрез които е по-лесно да се направи квантовия преход (началото му в 1950г, края до 2150г). Така наистина наблюдаваме замисъла на Бога – преминаването на човечеството на ново енергийно ниво, заедно с физическото тяло, което се променя незабележимо. Между другото, Р Е З О Н А Н С А на Ш У М А Н, смятан за константа 7,8 Хц, осигурява букет от болести – инфразвука с честота 7 Хц е смъртоносен за човека. Започва да се повишава осъзнаването на своята Божественост.
По друг начин е невъзможно – живеейки в единното поле на Бога и да си отделно от него, е невъзможно. Имаме единна огнена природа – във всеки един смисъл. Е м б р и о н а л н и г е н и В равновесните обратими процеси В Р Е М Е Т О се превръща в маса и енергия, а след това има обратен процес. Значи, възкресяването на мъртвите, посочвано от всички свещени книги, е възможно. Доказано, смъртта активизира гените, които обикновено работят през ембрионалния период. Само докато се оформя ембриона.
Включват се още веднъж след смъртта. При човек, по-развит от еволюционна гледна точка, има такива клетки – тялото е само съд, а с ъ з н а н и е т о ни е безсмъртно. Понякога човека започва да усеща състояние, когато осъзнава Бога и Божествеността преобразува всички тела – настава ФИЗИЧЕСКО БЕЗСМЪРТИЕ или висше съвършенство. Не е удивително, че имаме гените, необходими за преодоляване на смъртта при физическата форма. Щрихите на позитивната мутация или аспекти на единното Божествено пространство. 1. Новият закон за съхранение на енергията допуска поправки. Може да бъде нарушаван с величина, обратно пропорционална на периода, когато частиците са в свободен полет. В квантовата физика, частиците нямат строго определена енергия. 2. Доказано е съществуването на частици, които са собствена античастица. Частицата-„ангел“, дошла да смени частицата на Бога. 80 години след предсказанието, физиците доказаха съществуването на майорановския фермион (открит от Еторе Майорана). 3. Ефекта на квантова обърканост (слепено), може да се види с невъоръжено око. Не може да се разчита напълно на теста на Бел. 4. Изучаване структурата на протона – в настоящия момент, най-активната област е физиката на елементарните частици. Известно е устройството на протона в покой. При нов експеримент е наблюдавана СТРУКТУРА на летящ протон. В този случай, състава е относително понятие – всичко зависи от съзнанието на наблюдателя. 5. Измерено е екстремалното налягане в протона, което не му позволява да се свие – 100 децилиона Паскали или 10 на степен 35 (Па). Това е налягането в протонна звезда. 6. В организма на човека е намерен неизвестен орган. Това е опорак (на латински: mesenterium), единен и голям орган. Анатомическото описание се оказа изключително невярно. Както и в акупунктурата не съществува описание на опорака. Промените вече са внесени в класическия британски учебник (Анатомията на Грей), 2018г. 7. Свърхсветлинна вълна от магнетар в съзвездие Стрелец е породила цунамито през 2004г. Н а ч а л о на планетарните мутации. 27 декември 2004г под дъното на Индийския океан се спуква напрегната плоча. Премества се земната ос. Великото суматринско земетресение не е било предшествано от движение на дълбоките пластове. Ударът е бил насочен отгоре надолу. За да могат сеизмичните вълни от Суматра да стигнат до Апенинския полуостров, са необходими повече от 20 минути, но началото в колебанието на гравитацията е фиксирано в първите минути на събитието – пространствена природа от въздействието върху земната кора. Открита е нова ГЕОДИНАМИЧЕСКА ЕПОХА. Сумарната енергия на земетресенията от 26 декември 2004 г. – 31 декември 2017 г. превишава енергията за последните 3000 години. Земята е обвита с максимално количество излъчване. Въздействието на неутронната звезда – на 50.000 св. години от нас. Спомнете си за м г н о в е н н о т о далекодействие! 8. Открито е ново състояние на материята екситон (1951г) – разновидност на вътрешния фотоефект. Частица поглъща светлина, оставайки електрически неутрална. Отнася се към биологическите тъкани. 9. КВАНТОВА ХИДРОДИНАМИКА. За първи път е получена „течна светлина“ при стайна температура. Обикновената светлина се движи винаги направо, затова не виждаме обекти зад ъгъла. Но светлината може да се държи и като течност, заобикаляйки обектите: това състояние се нарича кондензат на Бозе-Айнщайн при стайна температура. 10. Кондензатът на Бозе-Айнщайн като Божествено е д и н е н и е.
Когато сме в къщи, живеем отделно. Когато предприемем нещо общо и глобално, проявяваме общност или обърканост. В такова състояние, в нас се разкриват нови свойства. Атомите също са неразличими един от друг, когато работят заедно – тогава са ОБЪРКАНИ. Това явление е открито през 1995 год., през 2001г за откритието е дадена Нобеловата награда за физика. Тогава е било известно за объркването на хиляди атоми едновременно, но и досега не е намерен метод, който да го покаже.
Когато между две частици или системи се образува обърканост, измерванията направени в едната половина, разкриват информация за другата. 11. Катион на триводорода. Това е „молекулата, създала Вселената“. Катиона на триводорода охлажда обкръжаващото го пространство. С неговото участие става Р А Ж Д А Н Е НА НОВА МАТЕРИЯ. Стартира се химическите реакции за образуване на живите строителни блокове. Образоването на катион от триводород от органически вещества става по нов начин – „БЛУЖДАЕЩИ РЕАКЦИИ“ (открити през 2011г). При разрушаване на молекулите, нови химически връзки се образуват между атомите Д О С Т А Т Ъ Ч Н О отдалечени един от друг. Появява се блуждаещ молекулярен водород. Образуването на катион от триводород, става за 100-240 фемтосекунди. За това време, летящия куршум не успява да мине разстояние, колкото диаметъра на атом, а молекулите правят няколко каскадни превръщания. 12. ТИМУСОВАТА ЖЛЕЗА е ТОЧКАТА на Щ А С Т И Е Т О във вашето тяло. Формата на вилица с три зъба е само при здравата жлеза. Повредената има форма на „пеперуда“ или „платно“. ТИМУС на гръцки означава „ЖИЗНЕНА СИЛА“. Централен орган на имунната система. „Отговаря“ за имунитета. ИМУНИТЕТ И СЪЗНАНИЕ е едно и също. Тимусът е „школа“ за ускорено обучение клетките на имунната система, формирани от стволови клетки произвеждани от костния мозък. Тимусът забавя биологическия часовник, изключвайки остаряването.
Има свой цикъл на развитие. Това е център на висшето вдъхновение.
НЕ ПОНАСЯ СТРЕС – разсейва се и умира. Защо тази жлеза, практически, е неразвита при повечето хора? В сегашния момент се активизира четвърта чакра (енергиен център) – на любовта и състраданието. При това, активацията може да е съпроводена с пристъпи на тъга, на страх. Когато 4-та чакра започва да се отваря, тимусът започва да нараства. В напреднал стадий се вижда при томография. Нарастването на тимуса може да предизвиква болки в гърдите, задушаване, симптоми на бронхит – лекарите поставят грешна диагноза грип или пневмония. Но, разбира се, ако действително нямате грип или пневмония. 13. След активизирането на четвърта чакра, всички чакри се обединяват в СЪРДЕЧНАТА. Потвърдено от Института по математика на сърцето. Човек, който живее с мислите си в стария свят, запазва линейната чакрова система. Но имайте предвид, че при такова разположение на енергийните центрове, тялото ви приема ОГРАНИЧЕНО КОЛИЧЕСТВО ЕНЕРГИЯ. Избора си е ваш. 14. ПОДТВЪРДЕНО Е Р А З У М Н О С Т Т А на сърцето.
Парадокс – след зачатие на зародиша при човека, първо се оформя и започва да работи сърцето, едва по-късно, мозъка. Сърцето има свой малък мозък от 40.000 клетки. Кардиолозите го знаят. Сърцето генерира най-мощното енергийно поле около човека във формата на два тора – малкия тор е в големия, осите им съвпадат и преминават през центъра на сърцето. Има микроскопично място в сърцето, което не може да докоснете. Древните знания за свещеното малко сърдечно пространство – космически резонатор, пораждащ връзката с висшия божествен Аз. 15. Открито е пространството МЕРКАБА в центъра на тороидалното сърдечно поле. Квантов двигател на „каруцата“ (такъв е превода от иврит на думата „меркаба“) – ДНК. 16. Физиците създават МОЛЕКУЛИ ОТ СВЕТЛИНА: два фотона в едно направление, „държейки се за ръце“. Така започва да се утаява НОВА МАТЕРИЯ. Фотоните са с маса част от електрона и са способни да се забавят, примерно, в 100 хиляди пъти. 17. Открита е НЕОБИЧАЙНА ФОРМА НА СВЕТЛИНАТА, чиято ъглова скорост се променя със стъпка наполовина по-малка от минимално допустимите значения, определени от постоянната на Планк. Откриването на новата светлинна материя разклати фундаменталните представи на физиците за светлинната природа. Постоянната на Планк престана да е постоянна. 18. Открит е НОВ ВИД пренос на електрическия заряд в полупроводниците и органическите тъкани.
Без процес на тунелиране, квазичастицата се разпада на едната страна и възниква от другата страна на бариерата. 19. ЛИТИЙ – „син на Слънцето“, „Феникс“. Продължава живота, известен от древността.
Той е нормотимик (стабилизатор на настроението), смекчава раздразнителността, избухливостта. ЗАДЪРЖА СТАРЕЕНЕТО, БЛОКИРА КАНЦЕРОГЕНИ ГСК-3; и -3; (Гликоген Синтаза Киназа – 3; и -3;). Лития има лечебни свойства в хомеопатични дози (около10 мг). Високите дози са отрова. Съдържа се в зеленчуците – домати, патладжан, пипер, люти чушки. В цвеклото, магданоза, целината, репичките, морското зеле. В арахис, бадем. В настоящия момент, в космоса се появяват много свърхнови звезди, спектъра на които облива планетата, един вид бързи фабрики за производство на литий за насищането на жизненото ни пространство. Това е напълно осъзнато действие на висшия разум, на Бога с цел повишаване на човешкия вибрационен спектър и запазване на телата. Бог иска да знаем, как се случва всичко. 20. Размита е границата на протонната устойчивост в ядрата. Тънкостта е в смяна местата между устойчивото състояние и неустойчивото. Например, изотоп с излишък от протони е нестабилен в основно състояние, при преминаване в нестабилно състояние, става устойчив. Новата органическа материя проявява нови закони. 21. Ние влияем със съзнанието си на оздравяването и подмладяването. Единното съзнателно поле се преобразува постоянно. На каквото фокусираме вниманието си, това започва да реагира. Потвърдено с класически експеримент, като резултат се проявява винаги едно и също. Следствие просто наблюдение, светлинната вълна изчезва и се превръща в частица. Ако не се води наблюдение, на фотохартията се появява вълна. Този физически феномен е получил название „Е Ф Е К Т на Н А Б Л Ю Д А Т Е Л Я“. НА КВАНТОВО ниво, материята реагира на човешкото внимание – признато в новата физика. 22. Напомням за откриването на ТЕЛЕПАТИЯТА – №122 в държавния регистър на откритията, приоритет 15 февруари 1966 г. „ЕФЕКТА на КАЗНАЧЕЕВ“. 23. Създаден е МИКРОСКОП – вижда движението на клетките в организма. Разработчиците са удостоени с Нобелова премия по химия за 2014 година. 24. ФУНДАМЕНТАЛНО ОТКРЫТИЕ: Г Р А В И Т А Ц И Я Т А е квантово взаимодействие, Предизвикващо обърканост. Пълен провал на класическото описание. Теорията на относителността престана да е „първенец“. Остава само, че в света всичко е действително относително.
Открита е космическа лаборатория по гравитация – система от три пулсара, които се въртят около оста си с 366 оборота в секунда. Махнете с ръка и по цялата Вселена се понасят гравитационни вълни. Още едно потвърждение на далекодействието или единното поле на Божественото съзнание. 25. Тежките слънчеви протони са по-бързи от светлината и увеличават енергията си десетки хиляди пъти за по-малко от секунда. Голяма е вероятността, че точно тежките протони участват в мигновените органически каскади – „блуждаещите реакции“. 26. В кръвната плазма се проявяват и изчезват мигновено звукови кристали, предаване на високочестотното звуково въздействие. 27. Звездни събития – помощ за участие в позитивната мутация. От 2012г всяка година избухва свърхнова. Всяка свърхнова си има свои честотни характеристики, необходими за планетарната мутация на земното човечество. Подробни изследвания (публикации) засега няма, но има намеци. През 2017г са наблюдавали за първи път ГРАВИТАЦИОННИ ВЪЛНИ И СВЕТЛИНА от едно и също събитие. = Изследвания на космическия апарат „Вояджер“.
Космосът съвсем не е тих, в него са открити грандиозни вълни на космическо „цунами“. Под въздействието на цунамито, междузвездната плазма вибрира като камбана. Кръвта и ДНК имат същия резонанс.
Първата ударна вълна е дошла в Слънчевата система през октомври-ноември 2012 г., втората вълна се е появила през април-май 2013 година. Третата ударна вълна е през 2014г. 28. Какво излъчват свръхновите – спектъра на водорода (влиза в състава на цялата органична материя), йонизиран калций и натрий (участват в работата на клетката), неутрален кислород, гама-лъчи с ултрависоки енергии и широк спектър (гама-вълните се излъчват от мозъка при Т В О Р Ч Е С К А Р А Б О Т А, при О З А Р Е Н И Е – термина мозък е „дивергента“), ултравиолет и др. 29. КВАНТОВА КОХЕРЕНТНОСТ В ДНК – вибрация, т.е., електронно възбуждане и атомни колебания. Вълните избират самостоятелно най-ефективния път към необходимото място. 30. ПРЕНОСЪТ на ЗАРЯДИ в ДНК също става по два пътя.
Когато се губи електрон, остава нещо с положителен заряд. Това е ПУСТОТА – фино ниво с високи вибрации или ЕФИР. 31. Изучаване на „ненужната“ ДНК. Половите хромозоми са вторични. 32. Създаден е ЕНЦЕФАЛОФОН – музикален инструмент, за да се свири на който е необходима само силата на мисълта. Всичко това е в ход в телата ни. Не забравяйте, че съзнанието изгражда света. Старото съзнание живее в стария свят. Новото съзнание проявява новия свят. Това е А К С И О М А. Потвърдено от учения академик В.И. Вернадски за ноосферата, къдто биосферата преминава в ново състояние, следствие човешката еволюция. Заражда се Н О В Е Т Н О С. Изучаването на новата ДНК се превръща в изучаване Бога в нас – изучаване на с о б с т в е н н о т о с и м а й с т о р с т в о. Благодаря за вниманието.
Бъдете мъдри.
Превод: Йосиф Йоргов https://www.light-group.info/co-creation/articles/3823-tekst-ofitsialnogo-zayavleniya-valentiny-mironovoj-ot-27-iyunya-2018-goda%C2%A0 Източник: https://yosif.top/?p=6864Гласувай:
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: ge5
Категория: Хоби
Прочетен: 698295
Постинги: 116
Коментари: 272
Гласове: 552
Календар
«  Февруари, 2023  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728